Работно време :

  • Понеделник - Сабота : 8.00 ч - 19.00 ч
  • Недела : Затворено
  • Празници : Затворено

Распоред на лекарите :

Стручниот тим на Близнак Дент е составен од 18 професионални медицински лица од кои 8 стоматолози, 6 стоматолошки сестри и 4 забни техничари.

Итни случаи :

phone

+389 071 208 100

голем број задоволни пациенти Близнак Дент доспеа до врвната Стоматологија, како на локално така и на државно ниво.

Нашите услуги

30 години постоење, 30 години искуство, преку 500,000 задоволни пациенти.

Општа стоматологија

Општа стоматологија

Стоматолошкиот тим на Близнак Дент ги нуди следните услуги од областа на општата стоматологија:

Ендодонција и реставративна стоматологија

Ендодонција и реставративна стоматологија

Специјалистички услуги од областа на ендодонција и реставративна стоматологија:

Ортодонција

Ортодонција

Специјалистички услуги од областа на ортодонција:

Естетска стоматологија

Естетска стоматологија

Пратејќи ги светските трендови во стоматологијата и естетската медицина, Близнак Дент ги нуди сите техники и методи во доменот на естетската медицина и естетската стоматологија како што се:

Орална хирургија

Орална хирургија

Специјалистички услуги од областа на орална хирургија и имплантологија:

Близнак Дент

Близнак Дент

Приватната стоматолошка амбуланта предводена од страна на Д-р Љубомир Коцевски основана е меѓу првите приватни стоматолошки амбуланти во Тетово.

30 години постоење, 30 години искуство, преку 500,000 задоволни пациенти.

Целта на работењето е пружање на врвна стоматолошка услуга од страна на едуцираниот и искусен тим, преку континуирана едукација и примена на најсовремени методи и техиники како и примена на најсовремени и квалитетни материјали да бидат задоволени потребите на секој пацијент.

  • Здравствен преглед
  • Консултации
  • Хитно
  • 365 дена Ваша сигурност
Image
  Mail is not sent.   Your email has been sent.