Естетска стоматологија

Пратејќи ги светските трендови во стоматологијата и естетската медицина, Близнак Дент ги нуди сите техники и методи во доменот на естетската медицина и естетската стоматологија како што се:
1. DSD (digitala smyle design)
2. Аугментација на усни со употреба на дермални филери
3. Аугментација на јагодици со употреба на дермални филери
4. Контурирање на долна вилица со употреба на дермални филери
5. Пополнување на назолабијални бразди со употреба на дермални филери
6. Аугментација на брада со употреба на дермални филери
7.  Botox третман на челна регија
8. Botox третман на глабеларна регија
9. Botox третман на периокуларна регија
10. Нехирушки face-lifting на средна и долна лицева третина со употреба на COG-ови нити
11. Platelet rich plasma третман на лице и капилицијум
12. Хемиски пилинзи (PRX T-33)